שירותים ותחומי התמחות

השירותים שלנו

  • יעוצ הנדסי

   • הגדרת קונספט

   • יעול העלויות

   • פתרון בעיות חומרה

 • פיטוח טורנקי

   • פיתוח SCHEMATIC

   • Board layout

   • התאמת BIOS

   • אספקת אבי טיפוס

   • ווריפיקציה

   • העברה ליצור

   • פיתוח ובניית טסטרים ליצור המוני

  • בדיקות EMC ו-Safety

   • ניתוח ראשוני ופתרון בעיות פוטנציאליות

   • ליווי תאליך הבדיקות

תחומי ההתמחות שלנו

  • מחשבים חד-כרטיסיים (SINGLE BOARD COMPUTERS)

  • מודולים מבוססי מעבד (COMPUTER ON MODULE)

  • לוחות אם למודולים (מערכות מבוססות מודולים)

  • כרטיסי תקשורת והעברת נתונים

  • טסטרים למעגלים משולבים (צ'יפים)

  • פיתוח דיגיטלי בקצבים גבוהים

  • ועוד...