תיק הפרוייקטים שלנו

תיק הפרוייקטים שלנו

באואר טורנקי פרוייקטים מצטיינת בפיתוח כרטיסים אלקטרוניים זעירים וצפופי רכיבים, שילוב בלוקים אנלוגיים בתוך כרטיסים דיגיטליים מהירים, שימוש חכם ויעיל בכל מילימטר של שטח הכרטיס ומציאת פתרונות יצירתיים. אנא הכירו חלק קטן מן הפרוייקטים ששחררנו ליצור בשנים האחרונות על מנת להתרשם מהיכולות הטכניות וההנדסיות שלנו. רשימת הפרוייקטים נמצאת באתר בשפה האנגלית

http://www.bauertkp.com/services/our-portfolio